Okumalar

Bölümler Brealey, R., and S. Myers. Principles of Corporate Finance. 7th ed. Irwin/McGraw Hill. ISBN: 0073368695, kitabından. Okuma paketindeki makaleler yazarlarının soyadlarıyla gösterilmiş. Her dersin sonunda listelenen çalışma soruları tavsiye ediliyor, zorunlu değil, ve bölümlerin sonundaki ‘Çalışma Soruları ‘ başlığı altında bulunabilir.

DERS NO

KONULAR

TARİHLER

1. Bölüm – Giriş

1

Giriş

Finans nedir? Ne tür soruları cevaplayacağız?

  1. Bölüm

    Dial, J. and K. Murphy. Incentives, Downsizing, and Value Creation at General DynamicsJournal of Financial Economics 37, 1995, pp. 261–314.

2

Değerlemenin Temelleri

Fırsat sermaye maliyeti; Bugünkü değer; İskonto oranları; Karşılaştırlabilirler

  1. ve  3. Bölümler

    Çalışma soruları:
    2. Konu: 6, 7, 10
    3. Konu: 1, 3, 5, 10, 12, 21, 27, 30
2. Bölüm – Proje ve Firma Değerleme

3

Proje Değerlendirme

Net Bugünkü değer; Muhasebe verilerini kullanarak nakit akışlarının ölçümü

6. Bölüm, 12.1 - 12.3

Myers, S. Finance Theory and Finance PracticeInterfaces 14, 1984, pp. 126-137. Reprinted in MidlandCorporate Finance Journal 5, Spring 1987.
Çalışma soruları:
3. Bölüm: 4, 7, 6, 13
6. Bölüm: 6, 8, 9, 11, 18

4

Vaka

Reinhardt, Forest. Acid Rain: The Southern Co. (A). Boston, MA: Harvard Business School, 1993. Case No. 9-792-060.

5

Proje Değerlendirme (2)

Reel Opsiyonlar, İç Verim Oranı

5. Bölüm, 10, 11

Çalışma soruları:
5. Bölüm: 3 - 8
10. Bölüm: 3 - 5, 10, 11

6

Firma Değerleme

Büyüme ve Serbest Nakit akışları

4.Bölüm

Çalışma soruları:
4. Bölüm: 5 - 8, 11

7

Firma Değerleme (2)

Değerleme Modelleri, Muhasebe ve Ekonomik Getiri

12.4 - 12.6 Bölümler

Kim, M. and J. Ritter. Valuing IPOsJournal of Financial Economics 53, 1999, pp.409-437.

Çalışma soruları:
4 Bölüm: 1, 10, 12, 17, 19

8

Vaka

Piper, Thomas R. Cooper Industries, Inc. Boston, MA: Harvard Business School, 1993. Case No. 9-274-116.

3. Bölüm - Risk ve Getiri

9

Risk ve Getiriye giriş

Tarihsel kanıtlar; Bir portföyün riskinin ölçümü; İstatistik tekrar

7 Bölüm (pp. 153-165)

Çalışma soruları:
7 Bölüm: 1, 3, 4, 5

10

Portföy Teorisi

Portföy kapsamında risk, Çeşitleme; En uygun portföy

7 Bölüm (165-sonuna), 8.1

Çalışma soruları:
7 Bölüm: 6 - 11, 15
8 Bölüm: 2 - 4

11

SVFM

Risk ve getiri arasındaki ilişkiyi belirlemek; Bir hissenin riskini ölçmek

8.2 - 8.5 Bölüm

Çalışma soruları:
8 Bölüm: 1, 5, 7, 8, 11 - 13

12

Uygulamada iskonto oranları

Beta tahmini, Piyasa Risk Primi, Çok faktörlü Modeller, AOSM

9 Bölüm

Graham, J. and C. Harvey. The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence From the Field. Durham, NC: Duke University Working Paper, 2000, pp. 1-10.

Çalışma soruları:
9 Bölüm: 1, 3, 5 - 9, 14

13

Vaka

Mitchell, Mark. Cost of Capital at Ameritrade. Boston, MA: Harvard Business School, 2001. Case No. 9-201-046.

4. Bölüm – Finansman Politikası

14

Sermaye Arttırımı

Fon kaynakları; Dengeler; Deneysel bulgular; Hisse piyasasının reaksiyonu

14, 15 Bölümler

Smith, C. Raising Capital: Theory and EvidenceMidland Corporate Finance Journal4, pp. 6-22, 1986.

15

Sermaye Yapısı (1)

Borç ve özkaynak arasında seçim; MM Teoremi; Kaldıraç ve Risk; Safsatalar

17 Bölüm

Graham, J. and C. Harvey. The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence From the Field. Durham, NC: Duke University Working Paper, 2000, pp. 10-22.

Çalışma soruları:
17 Bölüm: 2 - 6, 10 - 13

16

Sermaye Yapısı (2)

Vergiler ve vergi sonrası AOSM, Finansal Sıkıntı, Borç  Tehdidi

18, 19.1 - 19.4 Bölümler

Myers, S. The Search for Optimal Capital StructureMidland Corporate Finance Journal 1, 1983, pp. 6-16. Reprinted in D. Chew, Ed. The New Corporate Finance: Where Theory Meets Practice.McGraw Hill, 1993, pp. 142-150.


Bank of America Roundtable on the Link between Capital Structure and Shareholder ValueJournal of Applied Corporate Finance 10 (2), 1997. Reprinted in D. Chew, Ed.The New Corporate Finance: Where Theory Meets Practice, 3rd edition. McGraw Hill, 2001, pp. 247-274.
Çalışma soruları:
18 Bölüm: 1 - 7, 10 - 12

17

İki vaka

Mitchell, Mark L., and Janet Mitchell. UST, Inc. South-Western College Publishing, 1996. ISBN No. 0-538-85800-1.

Baldwin, Carliss Y., Scott P. Mason, and Jennifer H. Hughes. Massey-Ferguson Ltd. - 1980. Boston, MA: Harvard Business School, 1990. Case No. 9-282-043.

18

Piyasa Etkinliği

Deneysel bulgular; Kurumsal yöneticiler için sonuçları

13 Bölüm

Ball, R. The Theory of Stock Market Efficiency: Accomplishments and Limitations.Journal of Applied Corporate Finance 8, 1995, pp. 4-17.

Çalışma soruları:
13 Bölüm: 1, 2, 3, 11, 13

5. Bölüm – Çeşitli Konular

19

Opsiyonlar

Risk Yönetimi, Opsiyon Stratejileri, Black-Scholes Modeli, Varsayılan Volatilite

20, 21 Bölüm

Case: Tufano, Peter, and Michael Lewittes. Sally Jameson: Valuing Stock Options in a Compensation Package. Boston, MA: Harvard Business School, 1993. Case No. 9-293-053.

Çalışma soruları:
20 Bölüm: 3, 4, 8 - 10, 16
21 Bölüm: 10, 14, 15

20

Final Sınavı

Sınav