Profesör Hakkında


 
 Profesör Paul Weithman, Ph.D.
 Profesör

 Felsefe Bölümü
 Notre Dame Üniversitesi

 İlgi Alanları: Güncel Politik Felsefe, Etik, Ortaçağ
 Politik Felsefesi
İmge Paul Weithman ve Notre Dame Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün lütfudur. İzinle kullanılır.
Paul Weithman Notre Dame Üniversitesi’nde Felsefe Profesörü ve Felsefe Bölümü’nün Başkanıdır. Doktora tezi, “Adalet, Hayırseverlik ve Mülkiyet: Thomas Aquinas’ın Felsefesinde Günahın Merkeziliği”, Harvard Üniversitesi’nde John Rawls ve Judith Shklar tarafından yönetilmiştir. Profesör Weithman öncelikli olarak güncel politik felsefe ve etik üzerine çalışır, ancak, doktora tezinin de gösterdiği gibi, ortaçağ politik felsefesine de ilgi duyar. Yeni kitabı Din ve Vatandaşlık Ödevleri’nde (Cambridge, 2002), Profesör Weithman vatandaşların, hükümetin vatandaşların tercih ettikleri ölçüleri benimsemekte haklı çıkacağına inanmaları koşuluyla, oy verirken ve karar verirken dini nedenlere başvurabilecekleri bir vatandaşlık etiğinin açıklamasını savunur.