Bu modülde:

 • Okullarda yapılacak psikolojik ilk yardımı tanımlayabilecek
 • Okullarda yapılacak psikolojik ilk yardımın ilkelerini sıralayabilecek
 • Okullarda kurulan ilk yardım ekiplerinin özelliklerini sıralayabilecek
 • Okullardaki psikolojik ilk yardımın amaçlarının sıralayabilecek
 • Okulda yapılacak psikolojik ilk yardım sürecinin aşamalarını sıralayabilecek
 • Gelişimsel dönemlere göre psikolojik ilk yardım süresince yapılması gerekenleri sıralayabileceksiniz.

Bu modülde:

 • Okul öncesi dönemdeki çocukların kaygılarının aşamalarını sıralayabilecek
 • Okul öncesindeki yaş aralıklarına göre çocukların tepkilerinin sıralayabilecek
 • Okul öncesi çocukların psikofizyolojik, psikolojik, davranışsal ve bilişsel tepkilerinin tanımlayabilecek
 • Okul dönemindeki çocukların tepkilerinin okul öncesindeki çocukların tepkilerinden farklılaştığı noktaları belirtebilecek
 • Okul dönemindeki çocukların psikofizyolojik, psikolojik, davranışsal ve bilişsel tepkilerinin tanımlayabilecek
 • Ergenlerin genel travma tepkilerini tanımlayabilecek
 • Ergenlerin hangi açılardan okul öncesi ve okul dönemi çocuklardan ayrıldığını belirtebilecek
 • Ön- ergen ve ergenlerin tepkilerini belirtebileceksiniz.

Bu modülde:

 • Travmanın tanımını yapabilecek,
 • Travmatize eden okul ile iyileştiren/güçlendiren okulun özelliklerini sıralayabilecek,
 • Travmatize olmuş çocuklarda görülme olasılığı daha fazla olan sorunları sıralayabilecek,
 • Travmatik yaşantıların çocuklar üzerindeki etkilerini tanımlayabilecek,
 • Travmatik deneyimi olan öğrencilerin sınıfta fark edilmesini sağlayan ipuçlarını sıralayabilecek,
 • Travmaya duyarlı okul yaratmak için yapılması gerekenleri belirtebileceksiniz.