Bu modülde:

  • Okul öncesi dönemdeki çocukların kaygılarının aşamalarını sıralayabilecek
  • Okul öncesindeki yaş aralıklarına göre çocukların tepkilerinin sıralayabilecek
  • Okul öncesi çocukların psikofizyolojik, psikolojik, davranışsal ve bilişsel tepkilerinin tanımlayabilecek
  • Okul dönemindeki çocukların tepkilerinin okul öncesindeki çocukların tepkilerinden farklılaştığı noktaları belirtebilecek
  • Okul dönemindeki çocukların psikofizyolojik, psikolojik, davranışsal ve bilişsel tepkilerinin tanımlayabilecek
  • Ergenlerin genel travma tepkilerini tanımlayabilecek
  • Ergenlerin hangi açılardan okul öncesi ve okul dönemi çocuklardan ayrıldığını belirtebilecek
  • Ön- ergen ve ergenlerin tepkilerini belirtebileceksiniz.