Bu modülde:

  • Okullarda yapılacak psikolojik ilk yardımı tanımlayabilecek
  • Okullarda yapılacak psikolojik ilk yardımın ilkelerini sıralayabilecek
  • Okullarda kurulan ilk yardım ekiplerinin özelliklerini sıralayabilecek
  • Okullardaki psikolojik ilk yardımın amaçlarının sıralayabilecek
  • Okulda yapılacak psikolojik ilk yardım sürecinin aşamalarını sıralayabilecek
  • Gelişimsel dönemlere göre psikolojik ilk yardım süresince yapılması gerekenleri sıralayabileceksiniz.