Bu dersin hedefleri:
 • Güvenlik terimini ve ana güvenlik konseptini tanımlayabilmek
 • Genel bilgi güvenliği hedeflerini sıralayabilmek
 • Güvenlik yönetimi ne tarif edebilmek
 • Genel güvenlik prensiplerini açıklayabilmek
 • Kriptografiyi tanımlayabilecek ve bilgi güvenliğindeki yerini anlamak
 • Kriptografi tarihindeki önemli gelişmeleri sıralayabilmek
 • Basit şifrelerin nasıl çalıştığını açıklayabilmek
 • Tek seferlik padin mükemmel güvenliği nasıl sağladığını açıklayabilmek
 • DES ve AES simetrik şifreleme algoritmalarının çalışmasını anlatabilmek
 • Hash fonksiyonlarının uygulama ve özelliklerini tanımlayabilmek
 • Mesaj doğrulama kodlarını ve amaçlarını açıklayabilmek
 • Rastgele sayı yaratıcılarının önemini anlamak
 • Açık-anahtarlı bir şifreleme şeması oluşturabilmek
 • Pek çok açık anahtar sisteminin dayandığı matematiksel problemleri anlayabilmek
 • Dijital imzaların kullanımını anlayabilmek
 • Açık anahtar şifrelemesinin problem çözme yeteneğini gözlemleyebilmek