Adams, E. (2010). Fundamentals of Game Design (2nd Ed). New Riders: Berkeley, CA. Chapter 12 - General Principles of Level Design

Dosyayı görmek için ErnestAdams.pdf tıklayın