Dersin ana hedefleri:
 • CBS teknolojileri temellerinin verilmesi
 • CBS’nin fiziksel ve işlevsel bileşenlerinin anlatılması
 • Coğrafi Koordinat Sistemleri ve Harita Projeksiyonları kavramlarının
  temellerine giriş
 • Veri yönetimi ve mekansal veri modellerinin (vektör ve hücresel)
  açıklanması
 • Grafik ve öznitelik verinin bütünleşik analiz teknikleri ve kavramlarının
  verilmesi
 • Mekansal modelleme kavramına giriş
 • Katılımcılara bir açık kaynak sistem üzerinde CBS yazılımı tecrübesinin
  kazandırılması
This course is for students who have no previous experience in remote sensing, aiming to initiate students to the fundamentals of remote sensing by providing the theory and hands-on experience with real data.
Course Content: PresentationAssignments
Introduce the certain spatial statistical concepts and their use in GIS so that the students can use them in their studies at GGIT.

Course Content: Presentations

Bu dersde, uzaktan algılama konusunda hiçbir ön deneyime sahip olmayan öğrencilere, uzaktan algılamanın temel prensiplerinin verilmesi amaçlanmaktadır. Derste öğrencilerin uzaktan algılamanın temelini oluşturan elekromayetik radyosyonun genel hatları, uzaktan algılamada kullanımı anlatıldıktan sonra uzaktan algılamanın veri tipleri verinin ön işleme evreleri ve tipleri genel hatları ile verilmektedir. Ayrıca öğrencileri uzaktan algılama verisini tamamlayan konumlandırma ve harita projeksiyonları konusunda da bilgi sahibi, olmaları hedeflenmiştir. Tüm bunlara ek olarak dersi alan öğrencilerin uzaktan algılama ile görüntülerin çeşitli analiz metodlarını anlamaları ve farklı uygulamalarda kullanımını kavramaları dersin ana amaçlarındandır.