Bu modülde:

 • Afetin ne olduğunu tanımlayabilecek
 • Afet ile kriz arasındaki farklı belirtebilecek
 • Krizin ne olduğu tanımlayabilecek
 • Kriz durumlarının ayırt edici özelliklerini tanımlayabilecek
 • Kriz türlerini sıralayabilecek (gelişimsel krizler, uyum sürecini gerektiren krizler, durumsal krizler, varoluşsal krizler, travmatik stres)
 • Travmanın ne olduğunu belirtebilecek
 • Bireysel ve toplumsal travma kavramlarını tanımlayabileceksiniz.

Bu modülde:

 • Afet etiğini tanımlayabilecek
 • Afet yönetiminde gözetilecek etik ilkeleri sıralayabilecek
 • Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Derneklerinin tanımladığı genel etik maddelerini sıralayabilecek
 • Yardım hizmetleri ilkelerini sıralayabilecek
 • Afet durumunda daha savunmasız ve daha incinebilir grupları belirtebilecek
 • Afet durumunda medyanın daha iyi nasıl kullanılabileceğini belirtebilecek
 • Etik karar verme ilkelerini sıralayabileceksiniz.

Bu modülde:

 • Yası tanımlayabilecek
 • Yas türlerini sıralayabilecek
 • Yaygın yas tepkilerini duygusal, davranışsal, bilişsel ve fizyolojik açıdan sıralayabilecek
 • Yasın beş aşamasını sıralayabilecek
 • Yas durumunu etkileyen değişkenleri tanımlayabilecek
 • Yasa eşlik edebilecek olan psikopatolojileri sıralayabilecek
 • Sosyal desteğin yas durumlarında kişiler üzerindeki etkisini belirtebilecek
 • Dini inanışların yas sürecini nasıl etkilediğini belirtebilecek
 • Yas sürecinde toplumsal eğilimlerin neler olduğunu tanımlayabilecek
 • Ritüellerin farklı toplumlarda da var olduğunu belirtebilecek
 • Sürdürülen bağları tanımlayabilecek
 • Sürdürülen bağların farklı kültürdeki varlığını belirtebilecek
 • Yas sürecindeki bireye nasıl yaklaşılması gerektiğini sıralayabileceksiniz.

Bu modülde:

 • Travmatik tepkilerin ne olduğunu belirtebilecek
 • Travmatik bir olay sonrasında görülebilecek duygusal, bilişsel, fiziksel/somatik ve davranışsal/sosyal tepkileri sıralayabilecek
 • Afete maruz kalan bireylerin tepkilerinin afette sonra geçen süreye göre nasıl farklılaştığını ve gruplarını tanımlayabilecek
 • Travma sonrası stres bozukluğunun semptomlarını sıralayabileceksiniz.

Bu modülde:

 • Engelli bireylerin afetlerden etkilenme olasılığını arttıran faktörleri anlayabilecek
 • Afet öncesinde engelli bireyler için alınabilecek önlemleri tanımlayabilecek
 • Afet sonrası engelli bireylerde gözlenebilecek tepkilerin farkında olabilecek
 • Afet sonrası engelli bireylerde görülebilecek psikolojik tepkiler karşısında neler yapılabileceğini ayır edebilecek
 • Afet sonrası engelli bireylere yönelik müdahale hizmetlerinde dikkat edilecek noktaları tanımlayabileceksiniz.