Bu modülde:

 • Afet yönetim döngüsünü ve amaçlarını tanımlayabilecek
 • Acil durumlardaki ruh sağlığı ve psikososyal ihtiyaçları belirtebilecek
 • Psikososyal müdahalelerin temel aşamalarını tanımlayabilecek
 • Dönemlere göre psikososyal uygulamaları tanımlayabilecek
 • Psikososyal müdahalelerin temel ilkelerini sıralayabileceksiniz.

Bu modülde:

 • Travmatik stres bozukluğunun yardım edenlerde görülme olasılıklarını sıralayabilecek,
 • Travma sonrası yardım edenlerde görülebilen stres tepkilerini sıralayabilecek,
 • Stres tepkilerini ortaya çıkaran risk etmenlerini sıralayabilecek,
 • Travma sonrasında ortaya çıkabilen risk tepkilerine karşı koruyucu faktörleri sıralayabilecek,
 • Tükenmişliğin ne olduğunu tanımlayabilecek,
 • Tükenmişliğin alt boyutlarını sıralayabilecek,
 • Karşıt aktarımı tanımlayabilecek,
 • Travma sonrası büyümeyi tanımlayabilecek,
 • Öz-bakım ve iyilik halinin korunmasında yapılması gerekenleri sıralayabileceksiniz.

Bu modülde:

 • Psikolojik İlk Yardım’ı (PİY) tanımlayabilecek
 • PİY’in ne zaman, nerede ve kimler için yapılacağını belirtebilecek
 • Sorumluluk duygusuyla yardım etmenin temel ilkelerini sıralayabilecek
 • Psikolojik ilk yardım sunarken dikkat etmesi gereken noktaları belirtebilecek
 • PİY’in üç temel ilkesini sıralayabilecek
 • PİY sürecinin nasıl sonlandırması gerektiğini tanımlayabilecek
 • Özel yardıma gereksinimi olan grupları sıralayabilecek
 • Yardım edenlere yardım ve öz bakımın önemimi tanımlayabileceksiniz.