Bu modülde:

  • Afet etiğini tanımlayabilecek
  • Afet yönetiminde gözetilecek etik ilkeleri sıralayabilecek
  • Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Derneklerinin tanımladığı genel etik maddelerini sıralayabilecek
  • Yardım hizmetleri ilkelerini sıralayabilecek
  • Afet durumunda daha savunmasız ve daha incinebilir grupları belirtebilecek
  • Afet durumunda medyanın daha iyi nasıl kullanılabileceğini belirtebilecek
  • Etik karar verme ilkelerini sıralayabileceksiniz.