Bu modülde:

  • Travmatik tepkilerin ne olduğunu belirtebilecek
  • Travmatik bir olay sonrasında görülebilecek duygusal, bilişsel, fiziksel/somatik ve davranışsal/sosyal tepkileri sıralayabilecek
  • Afete maruz kalan bireylerin tepkilerinin afette sonra geçen süreye göre nasıl farklılaştığını ve gruplarını tanımlayabilecek
  • Travma sonrası stres bozukluğunun semptomlarını sıralayabileceksiniz.