Bu modülde:

  • Afetin ne olduğunu tanımlayabilecek
  • Afet ile kriz arasındaki farklı belirtebilecek
  • Krizin ne olduğu tanımlayabilecek
  • Kriz durumlarının ayırt edici özelliklerini tanımlayabilecek
  • Kriz türlerini sıralayabilecek (gelişimsel krizler, uyum sürecini gerektiren krizler, durumsal krizler, varoluşsal krizler, travmatik stres)
  • Travmanın ne olduğunu belirtebilecek
  • Bireysel ve toplumsal travma kavramlarını tanımlayabileceksiniz.