Bu modülde:

  • Travmatik stres bozukluğunun yardım edenlerde görülme olasılıklarını sıralayabilecek,
  • Travma sonrası yardım edenlerde görülebilen stres tepkilerini sıralayabilecek,
  • Stres tepkilerini ortaya çıkaran risk etmenlerini sıralayabilecek,
  • Travma sonrasında ortaya çıkabilen risk tepkilerine karşı koruyucu faktörleri sıralayabilecek,
  • Tükenmişliğin ne olduğunu tanımlayabilecek,
  • Tükenmişliğin alt boyutlarını sıralayabilecek,
  • Karşıt aktarımı tanımlayabilecek,
  • Travma sonrası büyümeyi tanımlayabilecek,
  • Öz-bakım ve iyilik halinin korunmasında yapılması gerekenleri sıralayabileceksiniz.