Bu modülde:

 • Yası tanımlayabilecek
 • Yas türlerini sıralayabilecek
 • Yaygın yas tepkilerini duygusal, davranışsal, bilişsel ve fizyolojik açıdan sıralayabilecek
 • Yasın beş aşamasını sıralayabilecek
 • Yas durumunu etkileyen değişkenleri tanımlayabilecek
 • Yasa eşlik edebilecek olan psikopatolojileri sıralayabilecek
 • Sosyal desteğin yas durumlarında kişiler üzerindeki etkisini belirtebilecek
 • Dini inanışların yas sürecini nasıl etkilediğini belirtebilecek
 • Yas sürecinde toplumsal eğilimlerin neler olduğunu tanımlayabilecek
 • Ritüellerin farklı toplumlarda da var olduğunu belirtebilecek
 • Sürdürülen bağları tanımlayabilecek
 • Sürdürülen bağların farklı kültürdeki varlığını belirtebilecek
 • Yas sürecindeki bireye nasıl yaklaşılması gerektiğini sıralayabileceksiniz.