Bu modülde:

  • Psikolojik İlk Yardım’ı (PİY) tanımlayabilecek
  • PİY’in ne zaman, nerede ve kimler için yapılacağını belirtebilecek
  • Sorumluluk duygusuyla yardım etmenin temel ilkelerini sıralayabilecek
  • Psikolojik ilk yardım sunarken dikkat etmesi gereken noktaları belirtebilecek
  • PİY’in üç temel ilkesini sıralayabilecek
  • PİY sürecinin nasıl sonlandırması gerektiğini tanımlayabilecek
  • Özel yardıma gereksinimi olan grupları sıralayabilecek
  • Yardım edenlere yardım ve öz bakımın önemimi tanımlayabileceksiniz.