Bu modülde:

  • Afet yönetim döngüsünü ve amaçlarını tanımlayabilecek
  • Acil durumlardaki ruh sağlığı ve psikososyal ihtiyaçları belirtebilecek
  • Psikososyal müdahalelerin temel aşamalarını tanımlayabilecek
  • Dönemlere göre psikososyal uygulamaları tanımlayabilecek
  • Psikososyal müdahalelerin temel ilkelerini sıralayabileceksiniz.