Bu modülde:

  • Engelli bireylerin afetlerden etkilenme olasılığını arttıran faktörleri anlayabilecek
  • Afet öncesinde engelli bireyler için alınabilecek önlemleri tanımlayabilecek
  • Afet sonrası engelli bireylerde gözlenebilecek tepkilerin farkında olabilecek
  • Afet sonrası engelli bireylerde görülebilecek psikolojik tepkiler karşısında neler yapılabileceğini ayır edebilecek
  • Afet sonrası engelli bireylere yönelik müdahale hizmetlerinde dikkat edilecek noktaları tanımlayabileceksiniz.