Anlık Ölçme ve Değerlendirme Araçları (Kahoot - Socrative - PollEverywhere)

3 Eylül 2020 tarihinde ODTÜ Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin verdiği seminerler kapsamında, Dr. Öğretim Üyesi Göknur Kaplan tarafından verilen Anlık Ölçme ve Değerlendirme Araçları semineri kaydıdır. 

Seminerde 

      • Kahoot
      • Socrative
      • PollEverywhere

uygulamaları anlatılmıştır.