Simülasyon - Tek Boyutta Hareket

Aracın tek boyuttaki hareketini incelemek için "Referans noktası", "Konum", "Hız" ve "İvme" değişkenlerini göstergelerdeki turuncu kutuları sürükleyerek ayarlayabilirsiniz. Değişkenlerin aracın hareketi üzerindeki etkisini "Başla" düğmesine tıklayarak gözlemleyebilirsiniz. Aracın hareketi sırasında hız-zaman ve konum-zaman grafiklerindeki değişikliği takip edebilirsiniz. Yeni bir gözlem yapmak için "Sıfırla" düğmesine tıkladıktan sonra değişkenleri değiştirebilirsiniz.