Orta Doğu Teknik Üniversitesi eğitim fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Özgür Erdur-Baker'ın yürütücülüğünü üstlendiği Psikolojik Danışmanlara Yönelik Afetlerde Psikolojik Destek için Çevrim İçi Eğitim Sistemi, ODTÜ psikolojik danışma ve rehberlik anabilim dalı ve ODTÜ - Hacettepe bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi anabilim dalı işbirliği ile hazırlanmıştır.

Afetlere doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalan toplum ve bireylerin uzun ve kısa süreli zorluklar yaşamamaları için afet öncesinde hazırlık, sonrasında ise müdahale çalışmalarında ruh sağlığı uzmanlarına önemli sorumluluklar düşmektedir. Oysa ülkemizde afet sonrası psiko-sosyal müdahale yapabilecek insan gücü hayli kısıtlıdır. Yaşanan depremler, teknolojik/maden kazaları, ekonomik krizler, terör, sınırlarımızdaki savaşların sonucu meydana gelen göçler afet ve travmalara maruz kalmış ya da kalması olası bireyler düşünüldüğünde bu insan kaynağının biran önce yetiştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaca yanıt vermek üzere bu projede psikolojik danışmanların afetin hemen sonrasında ve orta dönemde a) çocuk ve ergenlerle b) anne-baba ve öğretmenlerle ve c) engelli bireylerle nasıl çalışacağı aynı zamanda d) kendi öz bakımlarını nasıl yapacakları konusunda çevrim içi bir eğitim programı geliştirilmiştir. 

Proje ekibi ve projeye gönüllü katkısı olan kişiler aşağıda listelenmiştir:

Yürütücü ve Araştırmacılar

Prof. Dr. Özgür Erdur-Baker

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Zahide Yıldırım

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Arif Altun

Hacettepe Üniversitesi

 

Bursiyerler: Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Dilara Özel

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Hilal Altunay-Yılmaz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Bursiyerler: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Gamze Türkmen

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Perihan Tekeli

Hacettepe Üniversitesi

 

Gönüllü Araştırmacı ve Bursiyerler
Doç. Dr. Aslı Bugay Dr. İlknur Çelik Amine Hatun Ataş Gülşah Karakedi Mehmet Ali Padır

 

Video çekimlerine destek veren uzmanlar
       
 İdil Aksöz Meriç Ramazan  Begüm Serim-Yıldız  Onur Özmen 

 

Moodle desteği veren uzmanlar
 Nergis Gürel

 

Eğitim modüllerini inceleme sırasında, arayüz bileşenlerine aşina olmanız için hazırladığımız videoya aşağıdan erişebilirsiniz.