Bu ders baskın ve ikincil durumda olan ilişkilerin doğasını, meşru otorite tiplerini, ve direnç pratiklerini, Antropoloji ve Sosyoloji ile klasik ve günümüz sosyal kuramlarından örnekler kullanarak incelemektedir. Bu ders aynı zamanda etrafımızdaki insanlardan nasıl etkilendiğimizi, ailede kimin kontrol edici kararları verdiğini, insanların işlerinde nasıl ilerlediklerini, demokrasilerin, gerçekten de, “insanların iradelerini” yansıtıp yansıtmadığını da incelemektedir.

Bu ders TÜBA Açıkders Malzemeleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır ve TÜBA Ulusal Açıkders Malzemeleri Portalinde (http://www.acikders.org.tr) de yayınlanmaktadır.