Topic outline

 • General

  21A.245J/ O45J İktidar: Kişiler-arası, Organizasyonal ve Global Boyutları
  Güz 2005 döneminde verildiği şekliyle

  Ders Özellikleri    Seviye:
  Lisans
  Öğretim Görevlisi:
  Prof. Susan S. Silbey
  Çevirmen:
  Yrd. Doç. Dr. Hülya Yıldız Bağçe
  25 Mayıs 1961 günü U.S. Kongresi’nin Birleşik oturumunda Başkan John F. Kennedy “insanın Ay’a ayak basması ve güvenli şekilde Dünya’ya geri dönme” hedefini 60lı yıllar bitmeden gerçekleştirileceğini söylerken. (NASA’nın izniyle)
  Ders İçeriği
  Bazı ders notları Ödevler (çözümleri hariç)
  Bu ders, ders notları, örnek ödevler ve sınav bölümlerini içermektedir.
  Ders Tanımı

  Bu ders baskın ve ikincil durumda olan ilişkilerin doğasını, meşru otorite tiplerini, ve direnç pratiklerini, Antropoloji ve Sosyoloji ile klasik ve günümüz sosyal kuramlarından örnekler kullanarak incelemektedir. Bu ders aynı zamanda etrafımızdaki insanlardan nasıl etkilendiğimizi, ailede kimin kontrol edici kararları verdiğini, insanların işlerinde nasıl ilerlediklerini, demokrasilerin, gerçekten de, “insanların iradelerini” yansıtıp yansıtmadığını da incelemektedir.

 • Ders Notları

  Ders takviminde belirtilen konu ve temalara karşılık gelen ders notlarından seçmeleri aşağıda bulabilirsiniz. Her ders için ders notu mevcut değildir. 2005 Güz döneminde Aayesha Siddiqui bu notları özellikle Açık Ders Programı için tutmuştur.
  SIRA NOKONULAR
  1 Giriş, Açılış Tartışması (PDF)
  2 Biz Nasıl Çalışırız ya da nasıl Sosyal Bilim Yaparız? (PDF)
  3 İktidar Tanımının Tartışılmasına Devam; İktidarın Başkaları Üzerinde Niyet Edilmiş ve Daha Önceden Tahnin Edilen Etkileri Üretebilme Kapasitesi Üzerine (PDF)
  4 Film Gösterimi: “Boyun Eğme ve Uyum”
  5 İktidar Tanımının Tartışılmasına Devam; İktidarın Ne Olmadığının Tartışılmasına Başlangıç: Etkileme ve Uyum (PDF)
  6 Film Gösterimi: “İradenin Zaferi” (2 saat)
  7 Uyum ve Etkileme; Sonra İktidar Formalarını Tanıtım: Manipülasyon, İkna Etmek ve Kuvvet (PDF)
  8 Kuvvet (devam) (PDF)
  9 Kişisel İktidar, Karizma, Liderlik (PDF)
  10 Karizma, Ünlü Karizmatik Liderlerin Konuşma Videoları (PDF)
  11 İktidar Farklarının Açıklanması; Klasik Teorilerden (PDF)
  12 Klasik İktidar Teorileri; İktidar Farkların Nasıl Ortaya Çıktığı? (PDF)
  13 İktidar Farkları Nasıl Ortaya Çıkar? Sosyal Organizasyondan (PDF)
  14 İktidar Farkları Nasıl Ortaya Çıkar: Klasik Sosyal Teorilerden dersler (devam); Önceki Dersin Özeti: Max Weber (PDF)
  15 İktidar Farkları Nasıl Ortaya Çıkar? Sosyal Teoriden Dersler (devam) (PDF)
  16 İktidar Farkları Nasıl Ortaya Çıkar? Sosyal Teoriden Dersler, Marx (devam) (PDF)
  17 İktidar Nasıl Kurumsallaşır? Foucault (PDF)
  18 İktidar Nasıl Kurumsallaşır ve Uygulanır? (PDF)
  19 Kurumsallaşmış İktidar (PDF)
  20 Kurumsallaşmış İktidar, Sonuçlandırılıyor; Modern Dünyada Otoritenin Transformasyonu (PDF)
  21 Otoritenin Yeri ve Kaynaklarının Transformasyonu; Profesyonel Otorite Örnekleri
  22 Otoritenin Yeri ve Kaynaklarının Transformasyonu (PDF)
  23 Profesyonel Otorite ve Kültürel Hegemonya (PDF)
  24 Profesyonel Otorite ve Kültürel Hegemonya (devam): Yapıbozumculuk ve Postmodern/Post/Yapısalcılık (PDF)
  25 Postmodernizm, Postmodernite ve İktidar (PDF)
  26 Postmodernizm/ Postmodernite Sonuçlandırılması; Sınıf Tartışması (PDF)
  27 Son Gözlemler, Yorumlar (PDF)
  Prof. Silbey’in Ek Materyalleri
  İktidar Kaynakları, Yapıları ve Transformasyonu (PDF)

  İktidar Piramidi (PDF)

  İktidar Tanımı ve Sembollerindeki Niyetler (PDF)

  • Ödevler

   Bu bölümde bu ders için verilen ödevlerin bir kısmı yer almaktadır.