Bölüm Sonu Değerlendirme Formu

Bu form, bitirdiğiniz ders modülünün kazanımları ve içerikleri hakkındaki görüşlerinizi öğrenmek için hazırlanmıştır. Lütfen karşılaşacağınız iki soruyu 1 (Kesinlikle Katılıyorum) - 5 (Kesinlikle Katılmıyorum) arasında derecelendiriniz. 

You are not eligible to take this questionnaire.