Topic outline

 • General

  Batı Felsefesi Klasikleri
  Bahar 2006 döneminde öğretildiği gibi
  Öğretim Üyesi:
  Prof. Rae Langton
  Çevirmen:
  Doç. Dr. Samet Bağçe
  MIT Ders Kodu:

  24.01
  Düzey:

  Lisans

  René Descartes 1596-1650. Franz Hals resmedildikten sonra W. Holl tarafından tahta zemine oyulmuştur. (Kongre Kütüphanesi’nin Baskılar ve Fotoğraf Bölümü’nün izniyle [yeniden basılma numarası: LC-USZ62-61365 (b&W film kopyası negatifi)])
  Dersin Özellikleri:
  Ders notları    
  Dersin Tasviri:

  Bu ders Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant, gibi birtakım önemli isimlerin çalışılmasıyla sizin Batı felsefe geleneğine aşina olmanızı sağlayacaktır. Felsefenin başından beri önemli olan sorularını göreceksiniz: aklın veya ruhun tabiatı, Tanrının varlığı, bilginin temelleri, etik ve iyi hayat gibi konulara dair olan sorular. Sözü edilen filozofların argümanlarını değerlendirirken felsefi ve analitik becerilerinizi geliştireceksiniz. Ayrıca, zaman içinde entelektüel alandaki değişimleri ve bilimsel, dini ve siyasi meselelerin felsefi fikirlerin gelişimi üzerine olan etkisini gözlemleme imkânınız olacak. 1-8. ve 16-25. Dersler için ders notları mevcuttur. Descartes’ın Meditasyonlar’ı üzerine olan kısım yani 9.-15. Dersler, için benim ayrıca hazırlamış olduğum Descartes’ın Meditasyonlar’ına bir Çalışma Rehberi’ni, Çalışma Malzemeleri kısmında bulabilirsiniz.

 • Ders Notları

  Bu bölüm, derslerde sözü edilen filozoflara dair ders notlarından oluşmaktadır. Ders hocasının hazırladığı ve bütün olarak çalışma materyalleri bölümünde bulunan Descartes’ın Meditasyonlar’ına bir Çalışma Rehberi’nin kısımları Descartes için ders notları olarak kullanılmıştır. Aşağıda ders sırasına göre hazırlanmış bir çalışma rehberi verilmiştir.
   
  DERS NODERS NOTU
  Platon
  Sokrates’in Savunması (PDF)
  2-4 Phaidon (PDF1) (PDF2) (PDF3)
  Aristoteles
  5-6 Ruh Üzerine (PDF1) (PDF2)
  7-8 Nikomakhos’a Etik (PDF1) (PDF2)
  Descartes
  Birinci Meditasyon (PDF1)
  10 İkinci Meditasyon (PDF1)
  11 Üçüncü Meditasyon (PDF1)
  12 Dördüncü Meditasyon (PDF1)
  13 Beşinci Meditasyon (PDF1)
  14 Altıncı Meditasyon (PDF1)
  Hume
  15-17 İnsan Anlağı Üzerine Bir Soruşturma (PDF1) (PDF2) (PDF3)
  Kant
  18-20 Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi (PDF1) (PDF2) (PDF3)
  Russell
  21-22 Felsefenin Problemleri (PDF1) (PDF2)
  Sartre
  23-24 Varoluşçuluk bir Hümanizmdir (PDF1) (PDF2)
  • Ödevler

   Bu bölüm iki kısa çalışmayı ve istenilen iki makale için konuları içermektedir.

   Kısa Çalışmalar

   Birinci Kısa Çalışma (PDF)

   İkinci Kısa Çalışma (PDF)

   Makaleler

   Birinci Makale Konuları (PDF)

   İkinci Makale Konuları (PDF)


   • Çalışma Materyalleri

    Bu bölüm iki kısa çalışmayı ve istenilen iki makale için konuları içermektedir.

    Profesör Langton, kendisinin yazdığı bir çalışma rehberini öğrencilere sağlamıştır. Rehber, Descartes'ın Meditasyonlar'ındaki önemli fikirleri mantıksal bir düzende aydınlatarak, kitabı öğrencilere daha açık kıllmağı amaçlamıştır.

    Descartes'ın Meditasyonlar'ına bir Çalışma Rehberi (PDF)

    • İlgili Kaynaklar

     Bu bölüm iki kısa çalışmayı ve istenilen iki makale için konuları içermektedir.

     Felsefi Terimler ve Metotlar (Jim Pryor tarafından felesefi makale yazma üzerine tavsiyeler) (PDF)

     Stanford Felsefe Ansiklopedisi