Topic outline

 • General

  15.010/15.011 İşletme Kararları İçin İktisadi Analiz
  Güz 2004 döneminde öğretildiği şekliyle

  Düzey:
  Yüksek Lisans

  Öğretim Üyesi:
  Prof. Ernst Berndt
  Prof. Joseph Doyle
  Prof. Michael Chapman
  Prof. Thomas Stoker

  Çevirmenler:
  Dr. Özlem Özdemir
  Fakat piyasa nedir, gerçekten? Bir yer mi? Bir ürün veya hizmet mi? Hangi satıcılar? Hangi alıcılar? (Grafik Profesör Stoker, Doyle, Chapman ve Berndt.)
  Dersin Özellikleri
  Ders Notları Ödevler ve Çözümler
  Sınavlar ve Çözümler
  Dersin Tanımı

  15.010 Sloan School'un mikroiktisattaki temel konusudur anadalıdıır- Sloan olmayan öğrenciler için dersin kodu 15.011 dir. Amacımız firmaların düzenli olarak almak zorunda olduğu iktisadi kararlari yönlendiren analitik araçlar konusunda bilgi vermektir. Piyasa yapısının ve endüstri performasının, firmalar arası stratejik etkileşimi kapsayacak şekilde üzerinde duracağız. Maliyet analizi, piyasadaki talebi belirleyenler, fiyatlandırma stratejisi, piyasa gücü ve devletin denetim politikaları üzerindeki etkileri üzerinde durularak, herbir piyasa ve bu piyasalarda alım satım yapan üreticilerin ve tüketicilerin davranışını gözden geçireceğiz. İktisadın teşvik planları, açıkarttırmalar ve transfer fiyatlandırması gibi diğer işletme uygulamalarına olan etkilerine de bakacağız.

  *Bazı çeviriler dersin bir önceki versiyonlarını temsil etmektedir.

 • Ders Notları

  DERS NOKONULARDERS NOTLARIÇALIŞMA NOTLARI

  L1

  Piyasalar

  Derse Giriş

  Piyasa Çeşitleri:Rekabetçi,Tekel/Tek alıcı (Monopson) ve Oligopol/Az alıcılı (Oligopson)

  Piyasa Sınırları

  Ürün Sınırları, Coğrafi Sınırlar

  Örnekler: Bisikletler, Reçeteli İlaçlar, Hava Yolu Seyahati ve İnternetin Rolü

  Derse Özeti Piyasalar (PDF)

  Extra Sources
  (PDF)

  Questions for U.K. Credit Card Case Discussion (PDF)

  L2

  Piyasanın Tanımlanması

  Piyasa Tanımı ve Piyasa Stratejisinin Tartışılması

  Vak’a Çalışması: İngiltere’deki Kredi Kartları

  Piyasa Tanımı (PDF) Table: Profitability of Consumer Groups - Stuart, Harborne W., Jr. "Pricing for Profit: The U.K. Credit Card Industry in the Late 1980s (A)." Boston, MA: Harvard Business School, 1997. Case No. 9-897-168.

  Tips for Homework Solutions and Exams (PDF)

  Exhibit 2: UK Credit Card System - Stuart, Harborne W., Jr. "Pricing for Profit: The U.K. Credit Card Industry in the Late 1980s (A)." Boston, MA: Harvard Business School, 1997. Case No. 9-897-168.

  L3

  Rekabetçi Piyasaların Analizi

  Rekabetçi Piyasalarda Devlet Müdahalesinin Arz-Talep Analizi (Örnekler: Vergiler, Teşvikler, Gümrük Tarifesi, İthalat Kotaları)

  Şeker Kotası ve Etkilerinin Detaylı Analizi

  Rekabetçi Piyasaların Analizi (PDF) Thurow, Roger and Geoff Winestock. A Global Journal Report --- Bittersweet: How an Addiction To Sugar Subsidies Hurts Development --Politically Vital Farm Support, Especially in EU, Throttles Exports From Poor Nations --- Negating $50 Billion in Aid." The Wall Street Journal, 16 September 2002.

  Sugar Surplus (PDF)

  L4

  Üretim ve Maliyet

  Üretim Ekonomisinin ve Maliyet Minimizasyonunun Kısaca Gözden Geçirilmesi

  Maliyet Kavramları: Sabit, Değişken ve Batık

  Kısa ve Uzun Vadede Toplam, Ortalama ve Marjinal Maliyet

  Muhasebe Maliyetine Karşı İktisadi Maliyet

  Üretim ve Maliyet 1 (PDF)  

  L5

  Üretim ve Maliyet (Devamı)

  HavaYolları Maliyet Örneği: Kullanıcının Sermaye Maliyeti

  Ölçek ve Çeşit Üretim Ekonomileri 

  Öğrenme Eğrisi ve Zaman İçinde Maliyette Azalış

  Üretim ve Maliyet 2 (PDF)

  L6

  Tüketici Talebi

  Tüketici Talebine Giriş: Ampirik Talep Analizi ve Tüketici Seçim Modelleri

  Tüketici Talebi (PDF)

  L7

  Tüketici Talebi (Devamı)

  Fiyatlama, Ürün Özellikleri ve Kalite

  Ağ Dışsallıkları ve Bunların Rekabetçi ve Stratejik Uygulamalarının Analizi

  Bilgisayar Programı Endüstrisi Örneği

  Tüketici Talebi ve Ürün Özellikleri
  (PDF)

   

  L8

  Zaman ve Belirsizlik

  Zamanlararası Fiyatlar ve Net Şimdiki Değer

  Belirsizlik ve Risten Kaçma

  Bekleme ve Opsiyon değeri

  Zaman ve Belirsizlik
  (PDF)

  L9

  Piyasa Gücü

  Rekabet ve Giriş

  Tekel gücü ve Sabit Kar Oranlı Fiyatlandırma

  Çoklu Tesisler Arası Üretim

  Ağ Dışsallıklarıyla Fiyatlandırma

  Piyasa Gücü (PDF)

  L10

  Piyasa Gücüyle Fiyatlandırma

  Fiyat Farklılaştırmasının Çeşitli Formları

  Bölümlenmiş Piyasalar ve Piyasa Bölümleştirilmesinde Fiyatlama

  Pratikte Fiyat Farklılaştırılmasına Örnekler

  Piyasa Gücüyle Fiyatlandırma 1 (PDF) Maremont, Mark. "The Only Difference is When You Throw Them Away." Business Week, 12 July 1993.

  L11

  Piyasa Gücüyle Fiyatlandırma (devamı)

  İki Kısımlı Gümrük Tarifesinin Kullanımı

  Hacim Fiyatlandırması

  Mal Paketlenmesi

  Piyasa Gücüyle Fiyatlandırma 2 Game Theory Cournot Questions (PDF)

  Tran, Khanh T.L. "Fans of Web Games Pay to Play." The Wall Street Journal, 9 November 2000.

  L12

  Oyun Teorisi ve Rekabetçi Strateji

  Stratejik Düşünme

  Cournot’u Öğretmek için Düopol Uygulama (sınıfta)

  İlk Hareket Eden Avantajı: Stackelberg

  Tekrarlanan Cournot

  Detalı Olarak Cournot-Nash

  Diğer Çeşit Oyunlarda Nash Dengesi

  Oyun Teorisi ve Rekabetçi Strateji 1 (PDF)

  L13

  Oyun Teorisi ve Rekabetçi Strateji (devamı)

  Dominant Stratejiler

  Tekrar Nash Dengesi

  Tekrarlanan Oyunlar

  Mahkumlar Açmazı

  Ardarda Oyunlar

  Tehditler ve Kredibilite

  Başkalarından Önce Satın Alma Hamleleri

  Girişi Engelleme

  Oyun Teorisi ve Rekabetçi Strateji 2 (PDF) Barnett, F. William. "Making Game Theory Work in Practice." The Wall Street Journal, 13 February 1995.

  Myerson, Allen R. "Philip Morris Cuts Cigarette Prices, Stunning Market -- Stocks Plunge as Result -- 40 cent-a-pack Reduction in No. 1 Marlboro Brand is Directed at Its Lower-Cost Rivals." The New York Times, 3 April 1993.

  Ortega, Bob. "Retail Combat -- Warehouse-Club War Leaves Few Standing, And They Are Bruised -- Wal-Mart and Price-Costco Survive Bitter U.S. Clash, Will Resume it in Mexico -- An Intense Game of Chicken." The Wall Street Journal, 18 November 1993.

  L14

  Oligopolistik Piyasalarda Gizli Anlaşma ve Rekabet

  Gizli Ortaklık Anlaşması

  Örnekler: Elektrikli Teçhizat, Mineral Karteller

  Oligopolistik Piyasalarda Gizli Anlaşma ve Rekabet (PDF)

  L15

  Piyasa Gücünün Kısıtlanması

  Antitröst Yasaları

  Amerika Mikrosoft’a Karşı

  Ortak Mülkiyet Kaynakları

  Piyasa Gücünün Kısıtlanması (PDF) Antitrust and Monopolies (PDF)

  Surowiecki, James. "Mixed Motives." The Financial Page, The New Yorker, 8 November 2004.

  L16

  Açık arttırmalar ve Fiyat Teklif etme

  Açık arttırmaların Alternatif Formları ve Özellikleri

  Kazananın Laneti

  Açık arttırmalar ve Fiyat Teklif etme (PDF) Double Marginalization (PDF)

  L17

  Transfer Fiyatlandırma ve Dikey Bütünleşme

  Dikey Bütünleşmiş Firmada Transfer Fiyatlandırma

  Dışarıdaki Piyasalarla Transfer Fiyatlandırma

  Çifte Marjinalizasyon

  Dikey Bütünleşmenin Maliyetleri ve Kazançları

  Transfer Fiyatlandırma ve Dikey Bütünleşme (PDF) Outsourcing Sales (PDF)

  Phillips, Michael M. "Taking Shelter -- As Congress Ponders New Tax Breaks, Firms Already Find Plenty -- Using Tactics Such as Shifting Profit to Havens Abroad, Some Pare Bills to Zero -- GM Keeps the Tab Down." The Wall Street Journal, 9 August 1999.

  L18

  Teşvikler ve Bilgi

  Asil-vekil sorunu ve Teşvikler

  Ahlaki Çöküntü

  Çoğul- görevlendirme

  Promosyon Turnuvaları ve Yukarı-veya-dışarı Politikaları

  Takım Teşvikleri

  Arka – yüklemeli Maaşlar

  Teşvikler ve İstihdam (PDF)

  L19

  Bilgi ve Piyasa Yapısı

  Asimetrik Bilgiyle Piyasalar

  Kalitede Belirsizlik ve “Kötü Kaliteli” (Lemons) Piyasa
  Olumsuz Seçim

  Sinyalleme

  Asimetrik Bilgi ve Piyasa Yapısı (PDF)

  L20

  Dışsallıklar ve Piyasa Yapısı

  Pozitif ve Negatif Dışsallıklar

  Piyasa başarısızlığı ve Devlet Müdahalesinin Formları

  Mülkiyet Hakları

  Dışsallıklar ve Piyasa Yapısı (PDF) Other Economics Courses (PDF)

  L21

  Final Sınavı

   
  • Problem Çözme Oturumları

   NOKONULARNOTLAR

   R1

   Kendi ve Çapraz Fiyat Esnekliğinin, Piyasa Tanımının, Tüketici ve Üretici Rantının Gözden Geçirilmesi

   Arz ve Talep Eğrilerinin Kullanımı

   Logaritmanın Gözden Geçirilmesi

   Piyasa Tanımı, Esneklikler ve Rantlar (PDF)

   R2

   Arz ve Talebin Daha İleri Gözden Geçirilmesi

   Devlet  Müdahelsinde Rant Analizi (PDF)

   R3

   Üretim ve Maliyet İktisadının Gözden Geçirilmesi

   Üretim ve Maliyet Kavramlarının Gözden Geçirilmesi (PDF)

   R4

   Talep İktisadının Gözden Geçirilmesi

   Ağ Dışsallığı ve Talep Kavramları (PDF)

   R5

   Piyasa Gücünün Gözden Geçirilmesi (Tekel)

   Zaman Belirsizliği ve Piyasa Gücü (PDF)

   R6

   Piyasa Gücüyle Fiyatlandırmanın Gözden geçirilmesi

   Fiyat Farklılaştırması ve İki Bölümlü Tarife (PDF)

   R7

   Oyun Teorisini Gözden Geçirme

   Temel Oyun Teorisi (PDF)

   R8

   Oyun Teorisinin Gözden Geçirilmesi, , Gizli Anlaşmalar ve Karteller

   Bira Oyunu, Gizli Anlaşmalar ve Karteller (PDF)

   R9

   Açık arttırmaları ve Ortak Mülkiyet Kaynaklarını Gözden Geçirme

   Açık Arttırmalar ve Ortak Mülkiyet (PDF)

   R10

   Transfer Fiyatlandırması ve Asimetrik Bilginin Gözden Geçirilmesi

   Bilgi Asimetrisi ve Transfer Fiyatlandırması (PDF)


   • Ödevler

    ÖDEVLERÇÖZÜMLERGENEL HATALAR

    Ödev 1 (PDF)

    (PDF)

    Ödev 1 Genel Hatalar (PDF)

    Ödev 2 (PDF)

    (PDF)

     

    Ödev 3 (PDF)

    (PDF)

    Ödev 3 Genel Hatalar (PDF)

    Ödev 4 (PDF)

    (PDF)

     

    Ödev 5 (PDF)

    (PDF)

     

    Ödev 6 (PDF)

    (PDF)

    Ödev 6 Genel Hatalar (PDF)
    • Sınavlar

     SINAVLARÇÖZÜMLER

     2004 Ara Sınavı (PDF)

     (PDF)

     2003 Ara Sınavı (PDF)

     (PDF)

     2003 Final Sınavı (PDF)

     (PDF)

     2002 Ara Sınavı (PDF)

     (PDF)

     2002 Final Sınavı (PDF)

     (PDF)

     2001 Ara Sınavı (PDF)

     (PDF)

     2001 Final Sınavı (PDF) (PDF)
     2000 Ara Sınavı (PDF) (PDF)
     2000 Final Sınavı (PDF) (PDF)
     1999 Ara Sınavı (PDF) (PDF)
     1999 Final Sınavı (PDF) (PDF)