Topic outline

 • General

  14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş
  Bahar 2009'da öğretildiği gibi  Düzey:
  Lisans
  Dersi Veren:
  Konrad Menzel
  Çevirmen:
  Prof. Dr. Ramazan Sarı
  Üç olasılık dağılım fonksiyonun şekli: normal, öğrenci t ve ki-kare. (kaynak: MIT OpenCourseWare.)
  Dersin Özellikleri
  Ders Notları Ödevler ve Çözümler
  Sınavlar (çözümler yok)
  Dersin Açıklaması
  Bu ders, iktisatçılar ve diğer sosyal bilimciler için olasılık ve istatistik alanında sağlam bir alt yapı sunacaktır. Daha ileri bir çalışma olan Ekonometri için gerekli olan konulara yoğunlaşacağız ve 14.32 dersinin temel hazırlığını yapacağız. İşlenecek başlıca konular arasında olasılık teorisinin öğeleri, örneklem teorisi, istatistiki tahmin ve hipotez testi yer alacaktır.
 • Ders Notları

  SIRA NO:KONULAR
  Olasılık Dağılımları ve rasgele değişkenler
  I. Olasılık
  1 Kümeler ve olaylar (PDF)
  2 Olasılık ve sayma kuralları (PDF)
  3 Koşullu olasılık ve bağımsızlık (PDF)
  II. Rasgele Değişkenler ve dağılım fonksiyonları
  4 Bayes teoremi ve rasgele değişken (PDF)
  5 Kesikli ve sürekli rasgele değişkenler (PDF)
  6 Olasılık dağılım fonksiyonları (PDF), birikimli dağılım fonksiyonları (CDFs), 2 veya daha fazla değişkenin bileşik dağılımı (PDF)
  7 Bileşik ve marjinal dağılımlar (PDF)
  8 Tekrar (PDF)
  Beklenen değerler ve rasgele değişkenlerin dönüştürülmesi
  III. Rasgele değişkenlerin dönüştürülmesi
  9 Rasgele değişkenlerin fonksiyonları (PDF)
  10 Bir kaç rasgele değişkenin fonksiyonu (PDF 1) (PDF 2)
  IV. Beklenen değerler ve koşullu dağılımlar
  11 Sıra istatistikleri ve beklenen değerler (PDF)
  12 Medyan, ondalık ve varyans (PDF)
  13 Kovaryans ve koşullu beklenen değerler (PDF)
  V. Özel dağılımlar
  14 Koşullu beklenen değerler ve özel dağılımlar (PDF)
  VI. Büyük sayılar kanunu ve merkezi limit teoremi
  15 Büyük sayılar kanunu (PDF)
  16 Tekrar (PDF)
  Tahmin ve hipotez testleri
  VII. Tahmin yöntemleri ve özelikleri
  17 Merkezi limit teoremi, tahminler, sapma, ve tutarlılık (PDF)
  18 Tahmin oluşturmak (PDF)
  VIII. Güven aralıkları
  19 Güven aralıkları (PDF)
  20 Güven aralıkları (devam) (PDF)
  IX. Hipotez testleri
  21 Hipotez testleri (PDF)
  22 Hipotez testleri (devam) (PDF)
  23 Hipotez testleri (devam) (PDF)
  24 Tekrar (PDF)
   
  • Ödevler

   Bu ödevler Randall Lewis tarafından hazırlanmıştır ve izin alınarak kullanılmıştır.

   ÖDEVLER ÇÖZÜMLER
   Problem seti 1 (PDF) (PDF - 1.2MB)
   Problem seti 2 (PDF) (PDF - 1.6MB)
   Problem seti 3 (PDF) (PDF - 1.6MB)
   Problem seti 4 (PDF) (PDF)
   Problem seti 5 (PDF) (PDF - 2.1MB)
   Problem seti 6 (PDF) (PDF - 1.3MB)
   Problem seti 7 (PDF) (PDF - 1.1MB)
   Problem seti 8 (PDF) (PDF - 1.6MB)
   Problem seti 9 (PDF - 2.3MB) (PDF - 2.0MB)
    
   • Sınavlar

    SINAV NO: DENEME SINAVLARI 2009 SINAVLARI
    1 (PDF) (PDF)
    2 (PDF) (PDF)
    3 (PDF) (PDF)
    Normal, Öğrenci t, ve Ki-kare dağılımlarının istatistiksel tabloları (PDF)